O FIRMIE

 • HISTORIA DZIAALNOCI FIRMY
 • Firma rozpocza dziaalno w 2003 roku . Korzystajc z sytuacji na rynku transportu w krtkim czasie znaczco zwikszya tabor pojazdw z kilku aut do kilkunastu. Zapewniajc swoim klientom wysoki standard usug i niezawodno, w cigu ostatnich 4 lat firma pozyskaa nowych kontrahentw o ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym i krajowym. Kadego roku stopniowo i sukcesywnie zwikszaa ilo pojazdw. W 2004 roku otworzya warsztat pojazdw ciarowych, znaczco obniajc koszty ich eksploatacji. W 2006 roku firma rozpocza sukcesywn wymian taboru na nowy.

  Przez cay okres dziaalnoci firma dziaaa w zakresie penego zaspokojenia potrzeb klientw. Nasze dziaania s dostosowane i skoncentrowane na wykonywaniu konkretnych usug i powierzonych zada kontraktowych. Dostosowujemy tabor i personel do potrzeb klientw. Zakupy pojazdw odbywaj si w konsultacji z kontrahentami, w celu spenienia oczekiwa klientw, przy czym du uwag zwracamy na uniwersalno pojazdu, by mg wykonywa rwnie inne zadania. W 2006 roku wprowadzilimy nowy system transportu produktw u naszego gwnego kontrahenta, dziki naszemu rozwizaniu i naszej bazie obnione zostay koszty transportu o 18%, z obustronn korzyci.

 • GLWNE GAZIE DZIAALNOCI
  • Transport, dystrybucja towarw na potrzeby duego producenta z brany budowlanej. Transport midzynarodowy.
  • Zaopatrzenie duych fabryk w gwne surowce. Transport masowy w trybie cigym (systematyczny).
  • Transport towarw na zlecenie firm spedycyjnych. Transport midzynarodowy na terenie Unii Europejskiej.
  • Warsztat pojazdw ciarowych, na potrzeby wasne oraz usugi naprawy i biecych przegldw pojazdw.
 • ORGANIZACJA
 • W zwizku z dynamicznym rozwojem firmy zmienilimy siedzib, stacjonujemy w Suwakach przy ulicy Sportowej 44. Znajduje si tu zarzd firmy, biuro (ksigowo, kadry, dzia transportu) oraz warsztat z zapleczem technicznym. Firma dysponuje rwnie placem utwardzonym o duej powierzchni. Cao ogrodzona, dozorowana.

 • PLANY
 • Obecnie pracujemy nad rozwojem wsppracy z najwikszymi firmami spedycyjnymi w Europie oraz staramy si o pozyskanie nowych kontrahentw z brany produkcyjnej. Starannie budujemy odpowiedni wizerunek firmy, tak aby rozszerza wspprac z klientami strategicznymi o ugruntowanej pozycji na rynku. W najbliszym czasie planujemy modernizacje oraz stopniowe zwikszenie liczby pojazdw. Po zwikszeniu taboru, gdy zacznie to przynosi konkretne i stabilne zyski, chcielibymy zakupi wiksz nieruchomo od obecnie zajmowanej. Pozwoli nam to na rozszerzenie i dalszy rozwj dziaalnoci.

POLSKI ENGLISH

ul. Puaskiego 72 lok. 3

16-400 Suwaki

tel./fax: 87 563 02 94

Copyright © 2010 - 2016